Dimensionering av solcellsanläggning

Vi är specialiserade på dimensionering och utformning av solcellsanläggningar för energiförsörjningsföretag, fastighetsbolag, små och stora industrier samt för villor.

Den detaljerade dimensioneringen av solenergisystem omfattar följande punkter:

• Dimensionering och layout
• Beräkning av årsproduktion
• Design av strängplaner
• Hjälp vid ansökan av solcellsbidrag
• Kalkylering och offert
• Beräkning av ROT-avdrag och/eller bidrag.
• Utfärdande av godkännande av projekt, begäran om anslutning till elnätet
• Behjälplig med ritningar för solcellsanläggning vid ansökan om bygglov
• Vi förenklar proceduren för momsansökan

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta oss via teknisk support.