Ten Star Solar logga stående

Överskottsel

Fråga: Eftersom solcellerna producerar mer el än vi behöver på sommaren. Kan jag få ersättning för överskottsel?

 

Svar: Ja. Alla energibolag ger en viss ersättning för överskottsel.

Om du är mikroproducent, då finns en möjlighet att få bättre ersättning än om du är producent.
Ett tips är att höra med flera elhandlare om hur mycket ersättning du kan få.
(2016-01-09 gav en elhandlare 1:-/kWh)
 

Vem kan jag sälja min el till

Fråga: Måste jag sälja min överskottsel till de som äger elnätet?

 

Svar: Nej, du kan välj fritt vilken elhandlare du vill sälja överskottselen till.
Du har en nätägare, som är ansvarig för elnätet och du har en elhandlare som du köper elen från.
 

Försäljning av el

Fråga: Vilken ersättning kan jag få när jag säljer till en elhandlare?

 

Svar: Ersättningarna skiljer sig en hel del mellan olika elhandlare.
Om du är mikroproducent, så kan du oftast få bättre betalt än om du är producent.

Exempel: (2016-01-09)
Försäljning av el. 80 öre  (till elhandlare, pris angivet utan moms)
Skattereduktion  60 öre  (fås tillbaka som skattereduktion)
Nätnyttan                 5 öre  (fäs från nätägaren, kan variera)
Elcertifikat ca        20 öre (flexibelt pris, fås i 15 år from 2016)
            Summa      165 öre
(exemplet är rent generellt och gäller endast i specifika fall)

 

Moms och skattereduktion

Fråga: Varför måste jag registrera mig för moms och vad är skattereduktion?

 

Svar: Skattemyndigheten har av en ologisk anledning valt att enskilda personer måste registrera sig för moms vid försäljning av överskottsel. Utan att få kvitta ingående moms mot utgående moms, vilket är brukligt vid kommersiell verksamhet.

Dock är inte kostnaden för moms något som behöver påverka kalkylen för lönsamhet.
Vid försäljning av överskottsel, räkna ersättningen utan moms för att få en rättvis kalkyl.

Om du är mikroproducent, kan du få skattereduktion med 60 öre per kWh som du säljer.
Den ersättningen är utan moms.
Vid köp så hjälper vi till med att fylla i blanketten för moms.
 

Dimensionering av en solcellsanläggning

Fråga: Hur mycket solceller skall jag ha?

 

Svar: Det är en fråga om hur mycket el ni använder per år och hur stort taket är.
Rent generellt, dimensionera en anläggning som ligger strax under er årsförbrukning av el.

De flesta som installerar solceller, försöker minska sin inköpta el så mycket som möjligt. Det innebär att taket fylls maximalt med solceller. (begär vår excelblad för att räkna ut antal paneler, se kundtjänt)
Takets yta kan vara begränsande för hur mycket solceller som får plats. Den andra faktorn som brukar styra dimensioneringen, är hur stor årsförbrukningen är? Om du gör av med 10 000 kWh per år, kan en anläggning som producerar något mindre än 10 000 kWh vara lämplig för en mikroproducent.
 

Mikroproducent

Fråga: Vad innebär det att vara mikroproducent?

 

Svar: Du är mikroproducent så länge som du inte säljer mer el från solceller än vad du köper från elbolaget.

Exempel: Med en årsförbrukning på 15 000 kWh. Kan man exempelvis installera 14kW som toppeffekt.
Varje kilowatt installerad effekt, ger ca 1000 kWh/år i Stockholm, söderläge 45° taklutning. Så 14 kW ger ca 14 000kWh per år.
Överskottsproduktionen kan säljas på sommaren och återköpas under vintern.
På det sättet kan solel lagras från sommaren till vintern.
 

Montering av solceller på tak

Fråga: Behöver jag ansöka om bygglov?

 

Svar: Solfångare är generellt inte bygglovpliktiga. Det kan vara olika regler från kommun till kommun.

Vi rekommenderar att alltid ta kontakt med din kommun ínnan installation påbörjas.
Däremot:

Om de kan uppfattas som tillbyggnad (t ex skärmtak) eller plank (ställda på marken) eller att de ställs på ett tak och inte följer takvinkeln och därmed höjer totalhöjden kan de bli bygglovpliktiga. Då bör man rådfråga bygglovsavdelningen i din kommun!

 

Om de placeras på en kulturhistoriskt intressant byggnad bör man också konsultera bygglovsavdelningen eller kommunens byggnadsantikvarie.

 

Livslängd

Fråga: Vad är livslängden på solceller och växelriktare?

 

Svar: Vi väljer alltid premiumkvalite´på våra produkter. Livslängden för solceller är ca 40 år. Livslängden för växelriktare är ca 20-25 år.
Monteringssystem. Rostfritt och aluminium håller mer än 100 år.