Ten Star Solar logga stående

Köpvillkor

Försäljnings- och köpvillkor

Vi saluför våra produkter via återförsäljare. Försäljningsvillkor enligt våra återförsäljares avtal. I de områden där vi inte har återförsäljare, reserverar vi oss för leverans.

Garantier

10-12 års garanti för solceller och för solfångare.

Om byte sker på grund av fabriksfel i produkten inom 10-12 år, beroende på solcell, fås en helt ny solfångare utan åldersavdrag. Exklusive byteskostnader och frakter.

25 år effektgaranti: 90% efter 10 år och 80% efter 20 år.

 

Fabriksgaranti för fel i produkter enligt nedan

10 år fabrikationsgaranti för solceller.
 5 år för inverter

  5 år för varmvattenberedare

  3 år för ackumulatortankar

  3 år för pumpgrupp och styrning

  3 år för övrigt material

 

Leveranskontroll

KONTROLLERA ALLTID

 

TRANSPORTEN

Om varorna har några yttre märken från transporten

Anmäl transportskada direkt till chauffören för att det skall godkännas som transportskada.

Anmälan skall skrivas i transporthandlingarna som chauffören har med sig

Behåll ett av dokumenten till Er själv

Ersättning kan inte fås i efterhand, utan en skriftlig anmälan till chauffören.

Meddela oss inom 2 dagar via telefon, e-mail eller kontaktformulär

 

INNEHÅLLET

Innan installation påbörjas.

Kontrollera alltid innehållet så att det överensstämmer med beställningen

Kontakta oss!

Order nr 0733-437643 eller via kontaktformulär